БЕГУЩАЯ СТРОКА

РАДА ВІТАТИ ВСІХ ГОСТЕЙ!

пʼятниця, 30 листопада 2018 р.

 

       28 листопада з учнями 8 класу була проведена читацька конференція по творах талановитих поетів та прозаїків Сквирщини.

Учні підготували розповіді про життя та творчість улюблених поетів та прозаїків наших земляків, читали та аналізували їх твори. Вигівська Тетяна Павлівна розповіла про свою нову збірку, яку планує видати для родинного читання " Це- найкраще місце на землі", показала який вигляд вона буде мати, читала свою поезію, поділилась планами на майбутнє.


 9 листопада  2018 року до Дня української писемності та мови був проведений турнір красномовства " Слово до слова - складається мова" з учнями 5-6 класів.

  Турнір проходив у формі цікавих конкурсів, тестів. Учні поділившись на команди складали розповіді, відповідали на запитання ,демонстрували знання прислів'їв про мову, загадок ,за поданими словами складали вірші, демонстрували знання бібліотечно-бібліографічних довідників.Було цікаво і захоплююче. Перемогла - дружба.
понеділок, 1 жовтня 2018 р.
Бібліотечний урок до 100 - річчя В.О.Сухомлинського.
Бібліотечний урок
«Творчість Василя Сухомлинського очима дітей»

Тип уроку: бінарний урок для учнів 5-8 класів.

Мета заходу:
          Навчальна:
-         організація культури читання учнів;
-         ознайомити учнів із творчим шляхом Василя Олександровича Сухомлинського;
-         поріднити дітей із творчістю письменника і педагога;
-         навчити бачити світ яскравим, різнобарвним, неповторним;
-         розвивати культуру мовлення учнів;
-         збагачувати словниковий запас учнів.
Виховна:
-         виховання інформаційної культури учнів;
-         виховувати любов до творчості і мистецтва В.О.Сухомлинського;
-         виховання інтересу до великої творчої спадщини митця;
-         виховання бережливого ставлення до природи;
-         спонукати дітей любити і берегти природу рідного краю;
-         розвивати інтерес і бажання до читання;
-         створити позитивну атмосферу під час спілкування.

Хід уроку:


Бібліотекар: «Людина, - любив повторювати Сухомлинський, – народжується на світ не для того, що зникнути безслідно пилинкою, Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний».
     Ці слова можна сказати і про самого Василя Олександровича Сухомлинського. Адже його творча спадщина увійшла в історію духовної культури нашого народу.
  
Створила куточок  "Шкільний буккросинг".

четвер, 6 вересня 2018 р.

Правова вікторина
Мета:  Виховання в учнів інтересу до правових знань, популяризація правових законів, поглибити знання, здобутих учнями на уроках, зробити процес пізнання цікавим і захоплюючим, формування правової культури школярів.
1.                Хто у казці «Колобок» скоїв найбільший злочин? Який? (Лисичка,  вбивство)
2.                Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній дівчинці заборонено брати участь в іграх та забавках сестер.  Яке право порушено стосовно Попелюшки.
3.                За часи письменника Марка Твена в Америці дружба дітей із різних соціальних пластів не схвалювалась і навіть вважалась іноді порушенням суспільної моралі. Чи має право Том Сойєр товаришувати з таким хлопчиком, як Гекльберрі Фін?


                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:
                                                                                Директор НВК:            А.Д.Вигівська   

                                          План роботи
шкільної бібліотеки
на 2018-2019 н.р.


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ НА 2018- 2019н.р.


« Школа повинна бути царством для книжки».

«Книга була і буде однією з провідних сил виховання, а читання повинно стати головною духовною потребою людини».    
                                                            В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ

Виходячи iз основних завдань державної програми "Освiта", Закону України "Про загальну середню освiту", Концепцiї нацiональної програми iнформатизацiї України, Концепцiї iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, Закону України "Про нацiональну програму iнформатизацiї",положення про загальноосвiтнiй навчальний заклад,Нацiональної доктрини розвитку освiти України в 21 сторiччi, Конституцiї України, Концепцiї Державної цiльової програми пiдтримки та розвитку читання на перiод до 2015 року у 2018-2019 навчальному роцi перед бiблiотекою школи постають такi задачi :
  •  Розвиток iнтелектуального потенцiалу учнів, шляхом впровадження методів інформаційно-комунікаційних технологій для пiдвищення читацької активностiiвня культурної компетентностi та зацiкавленостi школярів у користуваннi друкованою книгою як джерелом iнформацiї;
  • Виховання в учнiв поваги до державних символiв України, Конституцiї України, свiдомого ставлення до обов'язкiв людини i громадянина;
  • Удосконалення форм роботи з виховання в учнiв загальнолюдських цiнностей, гуманiзму, милосердя, духовностi, естетичної, трудової, економiчної культури,здорового способу життя;
  • Своєчасне забезпечення учнiв та педагогiв навчальною, художньою та методичною лiтературою;